Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/7-11/8/2020

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 15/7-11/8/2020

     Tình trạng khô hạn được cảnh báo sẽ tiếp tục duy trì tại khu vực Bắc Bộ và phía bắc của Trung Bộ trong thời kỳ đầu (15-22/07/2020). Tuy nhiên, thời kỳ sau (23/07-11/08/2020), trạng thái thiếu hụt mưa và khô hạn giảm dần, thậm chí ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, từ tháng 8 trở đi có tín hiệu ẩm ướt, mưa nhiều.

Chi tiết tin