Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/3/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-31/3/2021

Kết luận: Thời kỳ từ ngày 01-15/3/2021, điều kiện khô hạn có khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì điều kiện ẩm, đặc biệt các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ có khả năng trong điều kiện rất ẩm; các khu vực còn lại trong điều kiện bình thường. Sau đó, thời kỳ từ ngày 16-31/3: Khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam Bộ khả năng nằm trong trạng thái khô, Trung Bộ có xu hướng ẩm hơn, đặc biệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Các khu vực còn lại nằm trong điều kiện bình thường.

Chi tiết tin