BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2020DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 5-10/2020)
1. Hiện tượng ENSO
Dự báo hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng trong khoảng 1-2 tháng tới, từ nửa cuối năm 2020 nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 có xu hướng giảm dần nhưng vẫn có khả năng còn duy trì ở trạng thái trung tính.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN. Cụ thể, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông và khoảng 05-06 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.
Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2020 trên phạm vi toàn quốc. Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ đến muộn vào khoảng cuối tháng 5. Cùng với đó đề phòng gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 6-8/2020 ở các vùng biển phía Nam Biển Đông.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
          Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1,0-2,00C so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.
          Nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong đầu tháng 3/2020. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2020. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tháng 6-9/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng tháng 5 và tháng 10/2020 ở mức thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ TLM các tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; các tháng 6 và tháng 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 10-25%.
- Khu vực Trung Bộ:
Trong tháng 5/2020 TLM tại khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-40% so với TBNN cùng thời kỳ.
Trong tháng 6/2020, TLM tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 10-25%, tại khu vực Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
Tháng 7 và tháng 8/2020, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ xấp xỉ với TBNN; khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-35%, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Trong tháng 9/2020 TLM trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.
Đến tháng 10/2020 TLM trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
          Trong tháng 5/2020 TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%. Mùa mưa trên khu vực có khả đến muộn hơn so với trung bình, do vậy cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn cho tới nửa đầu tháng 5/2020.
          Từ tháng 6-9/2020 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và TLM phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 7 khu vực Tây Nguyên có khả năng cao hơn TBNN từ 10-25%..
          Đến tháng 10/2020 TLM trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, cao hơn năm 2019, riêng trên sông Thao, sông Hoàng Long và các sông suối nhỏ từ BĐ2-BĐ3. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm trong khoảng tháng 7 đến tháng 8/2020. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và hạ lưu sông Thái Bình ở mức dưới BĐ1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc.
Nguồn nước từ tháng 5-10/2020 trên các lưu vực sông thiếu hụt từ 20-30%, hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 30-70%, riêng thượng lưu lưu vực sông Gâm xấp xỉ TBNN.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Từ nay đến hết tháng 5/2020, trên thượng nguồn các sông từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện 01-02 đợt dao động; mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp, trên một số sông suối có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến ở mức thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 15-70%, một số sông thiếu hụt trên 85%. Trong thời gian này, tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tình hình hạn hán thiếu nước xảy ra nghiêm trọng hơn ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi.
Từ tháng 6 đến tháng 8/2020, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ, đỉnh lũ có khả năng ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên trên BĐ2. Mực nước các sông khác ở Trung và Nam Trung Bộ biến đổi chậm, lượng dòng chảy trên các sông ở mức thiếu hụt từ 35-85% so với TBNN, trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Trong thời gian này tình trạng khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ ở mức tương đương mùa khô năm 2019, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.
Mùa lũ năm 2020, trên các sông ở khu vực Tây Nguyên đến muộn hơn TBNN, các sông ở khu vực Trung Bộ tương đương TBNN. Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông ở khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có khả năng ở mức cao hơn năm 2019. Đỉnh lũ năm trên hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ ở mức BĐ1-BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, một số sông trên BĐ3, tương đương đỉnh lũ TBNN. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm 2020, trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận xảy ra vào tháng 8 và tháng 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9, tháng 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 và tháng 11.
Nam Bộ:
Trong thời gian tới, xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, sau giảm dần.
Trong năm 2020, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở Đồng bằng Nam Bộ Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2-0,4m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào nửa cuối tháng 9.
6. Hải văn
Trên vùng biển phía Nam cần lưu ý đề phòng sóng lớn do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 6-8/2020. Ngoài ra, tại ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường trong khoảng từ 17-20/10/2020.  
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 05 năm 2020.

Chi tiết tin