Thời tiết Bạc Liêu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
31°C
26°C
64%
 0°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ ba 28/03/2023
31°C
25°C
 65°%
6m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/03/2023
31°C
25°C
 41°%
6m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/03/2023
30°C
24°C
 51°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 31/03/2023
30°C
24°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
31°C
24°C
 53°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/04/2023
30°C
24°C
 59°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 03/04/2023
31°C
24°C
 67°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/04/2023
31°C
25°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/04/2023
31°C
24°C
 63°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua