Thời tiết Bắc Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 47
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
19°C
14°C
66%
 71°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 21/01/2022
21°C
16°C
 92°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 22/01/2022
24°C
19°C
 92°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 23/01/2022
26°C
19°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
24°C
19°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/01/2022
24°C
20°C
 71°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ tư 26/01/2022
27°C
20°C
 84°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ năm 27/01/2022
26°C
21°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 28/01/2022
20°C
18°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 29/01/2022
19°C
16°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua