Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
29°C
22°C
 2°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
23°C
21°C
 47°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
22°C
19°C
 55°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 25/02/2024
22°C
20°C
 49°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 26/02/2024
21°C
20°C
 59°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 27/02/2024
20°C
17°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
21°C
16°C
 53°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
20°C
15°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 01/03/2024
20°C
15°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua