Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 18/09/2021
30°C
24°C
86%
 6°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 19/09/2021
30°C
24°C
 41°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 20/09/2021
28°C
23°C
 84°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 21/09/2021
27°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 22/09/2021
30°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 23/09/2021
30°C
23°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 24/09/2021
30°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 25/09/2021
30°C
24°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 26/09/2021
31°C
23°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
32°C
23°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua