TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

1. Hiện trạng đã qua

Mây dông đang phát triển trên khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Giữa Biển Đông.

2. Dự báo diễn biến trong 24h tới

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

(cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Đêm 30/05 ngày 31/05

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông

Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Bắc đến Tây Bắc

2,0-4,0

Nhiều hướng

Đêm 30/05 ngày 31/05

Khu vực Giữa Biển Đông

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Tây Nam

2,0-3,0

Tây Nam

Đêm 30/05 ngày 31/05

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa)

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; đêm phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Tây Nam

1,5-2,5

Tây Nam

6Ngoài ra, đêm 30/5 ngày 31/05, ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
3. Cảnh báo: đêm 31/5 ngày 01/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng từ 2,0 – 3,5m; biển động.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
5. Dự báo tác động
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 04h00 ngày 31/5.
Tin phát lúc: 16h00