Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 09/12/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi, riêng sáng có mưa rải rác.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6,có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc 6, giật cấp 8. Biển động.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5; riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Hà Nội
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Sơn La
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Thái Nguyên
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Phủ Liễn
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Vinh
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Nha Trang
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Pleiku
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Tp Hồ Chí Minh