Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 30/05/2024

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10 km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10 km.
  Gió tây nam cấp 5, riêng Bình Thuận có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10 km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10 km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10 km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Hà Nội
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Sơn La
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Thái Nguyên
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Phủ Liễn
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Vinh
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Nha Trang
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Pleiku
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Tp Hồ Chí Minh