Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 23/09/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5; riêng vùng biển phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và rải rác có dông; chiều và đêm có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão
  Gió đông bắc cấp 5; từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông; riêng vùng biển phía Bắc chiều và đêm có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão
  Gió tây nam đến nam cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, biển động rất mạnh.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông nam cấp 5; riêng vùng biển phía Tây Nam ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km
  Gió đông đến đông nam cấp 5; riêng vùng biển phía Nam ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng biển phía Tây ngày có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.
  Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 4-5. Riêng vùng biển phía Tây ngày có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, từ đêm nay

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam đến nam cấp 5; ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km
  Gió tây nam đến nam cấp 5; ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4.

 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Hà Nội
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Sơn La
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Thái Nguyên
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Phủ Liễn
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Vinh
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Nha Trang
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Pleiku
 • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Tp Hồ Chí Minh