Thời tiết Thái Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
25°C
23°C
63%
 2°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 23/02/2024
23°C
21°C
 47°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 24/02/2024
22°C
19°C
 67°%
4m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
24°C
19°C
 45°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 26/02/2024
24°C
20°C
 51°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 27/02/2024
24°C
20°C
 67°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
25°C
19°C
 78°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 29/02/2024
26°C
20°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ sáu 01/03/2024
24°C
18°C
 51°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
23°C
17°C
 51°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua