Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
24°C
20°C
69%
 100°%
5m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 03/12/2021
25°C
21°C
 100°%
6m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
25°C
21°C
 94°%
7m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
24°C
20°C
 90°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 06/12/2021
24°C
21°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 07/12/2021
25°C
20°C
 90°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
24°C
20°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 09/12/2021
23°C
21°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 10/12/2021
22°C
20°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 11/12/2021
22°C
20°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua