Thời tiết Phú Yên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 7 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 7m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
28°C
22°C
79%
 84°%
7m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
29°C
23°C
 71°%
7m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
29°C
23°C
 67°%
5m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
29°C
23°C
 73°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
29°C
23°C
 86°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
28°C
23°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
29°C
24°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
28°C
24°C
 86°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
28°C
23°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
27°C
23°C
 98°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua