Thời tiết Nam Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
30°C
25°C
78%
 69°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh
Thứ tư 25/05/2022
31°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 26/05/2022
30°C
26°C
 96°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 27/05/2022
31°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 28/05/2022
32°C
26°C
 90°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
27°C
 76°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/05/2022
32°C
26°C
 88°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 31/05/2022
32°C
25°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 01/06/2022
33°C
26°C
 78°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 02/06/2022
34°C
27°C
 78°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua