Thời tiết Lâm Đồng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
27°C
19°C
68%
 100°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 30/06/2022
27°C
19°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/07/2022
27°C
19°C
 84°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/07/2022
27°C
20°C
 53°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
27°C
20°C
 69°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/07/2022
27°C
20°C
 88°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 05/07/2022
28°C
20°C
 78°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 06/07/2022
28°C
21°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
28°C
21°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
28°C
21°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua