Thời tiết Kiên Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 25/09/2023
32°C
26°C
 100°%
7m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 26/09/2023
32°C
26°C
 100°%
7m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 27/09/2023
31°C
26°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 28/09/2023
30°C
26°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 29/09/2023
33°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 30/09/2023
33°C
27°C
 94°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 01/10/2023
31°C
26°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 02/10/2023
32°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 03/10/2023
32°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua