Thời tiết Hà Nội

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 51
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 38°C
 • Độ ẩm
  : 45
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
35°C
28°C
62%
 43°%
1m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 30/06/2022
32°C
27°C
 96°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
31°C
25°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
33°C
24°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
32°C
23°C
 76°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
32°C
23°C
 55°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
32°C
23°C
 57°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
33°C
23°C
 57°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 07/07/2022
32°C
25°C
 53°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/07/2022
32°C
25°C
 53°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua