Thời tiết Điện Biên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 23/05/2022
28°C
22°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 24/05/2022
28°C
22°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 25/05/2022
28°C
22°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 26/05/2022
29°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 27/05/2022
30°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/05/2022
30°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 29/05/2022
31°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 30/05/2022
30°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 31/05/2022
31°C
24°C
 90°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua