Thời tiết Đắc Lăk

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 57
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 40
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
29°C
22°C
 °%
7m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
29°C
21°C
 °%
7m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
30°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
33°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
34°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
34°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
32°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua