Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 24/09/2021
28°C
25°C
 94°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ bảy 25/09/2021
29°C
26°C
 100°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 26/09/2021
32°C
25°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 27/09/2021
32°C
25°C
 90°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 28/09/2021
33°C
25°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/09/2021
32°C
25°C
 92°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 30/09/2021
33°C
25°C
 84°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/10/2021
33°C
25°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/10/2021
33°C
25°C
 80°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua