Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
24°C
21°C
71%
 49°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 21/01/2022
26°C
20°C
 65°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 22/01/2022
27°C
21°C
 22°%
7m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
28°C
22°C
 14°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
27°C
22°C
 33°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 25/01/2022
27°C
21°C
 73°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
28°C
22°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
28°C
22°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
26°C
22°C
 39°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 29/01/2022
24°C
20°C
 39°%
Nhiều mây, có mưa dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua