Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
35°C
26°C
62%
 2°%
3m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Thứ năm 30/06/2022
35°C
25°C
 43°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/07/2022
32°C
25°C
 78°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
32°C
25°C
 53°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
34°C
25°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
26°C
 10°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
35°C
26°C
 10°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
26°C
 14°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
26°C
 14°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 08/07/2022
36°C
25°C
 14°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua