Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 25/01/2020
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 26/01/2020
17°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
15°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
19°C
16°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
20°C
17°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
21°C
17°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
23°C
19°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
26°C
22°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
29°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
30°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
30°C
17°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
29°C
17°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
31°C
20°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
26°C
11°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
32°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
33°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
31°C
22°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
33°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
35°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
32°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
33°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
32°C
25°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
35°C
25°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
22°C
16°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
23°C
15°C
Ít mây trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
33°C
17°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
22°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
32°C
25°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
25°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
16°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
16°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
21°C
15°C
Ít mây trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
18°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
19°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
15°C
9°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
8°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
16°C
11°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
11°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
19°C
14°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
19°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
24°C
20°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
29°C
23°C
Có lúc có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
34°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
33°C
24°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
29°C
22°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
30°C
23°C
Có mây, trời nắng
Chủ nhật 26/01/2020
17°C
14°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
26°C
21°C
Có mưa
Chủ nhật 26/01/2020
19°C
13°C
Mưa rào nhẹ
Chủ nhật 26/01/2020
21°C
14°C
Ít mây trời nắng
Thứ hai 27/01/2020
33°C
23°C
Ít mây trời nắng
Thứ ba 28/01/2020
32°C
22°C
Ít mây trời nắng
Thứ tư 29/01/2020
33°C
22°C
Ít mây trời nắng
Thứ năm 30/01/2020
32°C
22°C
Ít mây trời nắng
Thứ sáu 31/01/2020
32°C
24°C
Ít mây trời nắng
Thứ bảy 01/02/2020
31°C
24°C
Ít mây trời nắng
Chủ nhật 02/02/2020
31°C
24°C
Ít mây trời nắng
Thứ hai 03/02/2020
31°C
24°C
Ít mây trời nắng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua