Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2020)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 15/02 đến ngày 24/02/2020)

I. Dự báo sóng ngày 15/02/2020 đến 17/02/2020
 

Vùng biển Ngày 15/02 Ngày 16/02 Ngày 17/02
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
2,0 - 3,0 Đông Nam, đêm chuyển Đông Bắc 2,5 - 3,5 Bắc đến Đông Bắc 1,5 - 2,5 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,5 - 2,5 Đông Nam 2,5 - 3,5 Bắc đến Đông Bắc 1,5 - 2,5 Bắc đến Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 - 2,0 Đông Nam 2,0 - 3,0 Đông Nam, sau chuyển Bắc đến Đông Bắc 2,0 - 3,0 Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam, sau chuyển Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 - 1,0 Đông 0,5 - 1,5 Đông 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông 2,0 - 3,0 Bắc đến Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Nam, sau chuyển Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Bắc 2,0 - 4,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 1,5 - 2,5 Bắc đến Đông Bắc 2,5 - 3,5 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,5 - 1,0 Đông 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Bắc 2,5 - 3,5 Đông Bắc
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 18/02/2020 đến 24/02/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 15/02/2020