Thời tiết An Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 07/07/2020
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 08/07/2020
28°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
34°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
38°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 08/07/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
36°C
28°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
36°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
28°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
35°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 08/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
34°C
30°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
37°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
39°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
38°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
39°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
37°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 08/07/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 08/07/2020
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 08/07/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 08/07/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
30°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 08/07/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 09/07/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 10/07/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/07/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 12/07/2020
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 13/07/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 15/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 16/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua