Thời tiết Tây Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 50
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 26/03/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 27/03/2023
35°C
26°C
44%
 6°%
2m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Thứ ba 28/03/2023
35°C
24°C
 51°%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 29/03/2023
34°C
23°C
 41°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 30/03/2023
34°C
23°C
 55°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 31/03/2023
34°C
23°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/04/2023
35°C
24°C
 27°%
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 02/04/2023
35°C
24°C
 45°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 03/04/2023
35°C
24°C
 59°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 04/04/2023
35°C
24°C
 51°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 05/04/2023
35°C
24°C
 51°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua