Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 63
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 40
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/01/2022
32°C
22°C
49%
 12°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
31°C
21°C
 24°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
31°C
22°C
 51°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 25/01/2022
31°C
23°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/01/2022
32°C
22°C
 78°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 27/01/2022
32°C
22°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
32°C
22°C
 41°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 29/01/2022
32°C
21°C
 31°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 30/01/2022
32°C
22°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 31/01/2022
32°C
22°C
 69°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua