Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới( từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022)

Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới( từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 17/10/2022 đến 19/10/2022

 

Vùng biển

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Ngày 19/10

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

2,03,0

Đông Bắc

2,03,5

Đông Bắc đến Bắc

2,03,0

Đông Bắc đến Bắc

Nam
vịnh Bắc Bộ

2,03,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc đến Bắc

2,04,0

Đông Bắc đến Bắc

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

2,04,0

Đông Bắc

3,05,0

Đông Bắc đến Bắc

4,06,0

Đông Bắc đến Bắc

Bình Định đến
Ninh Thuận

2,04,0

Đông Bắc

3,05,0

Đông Bắc đến Bắc

3,05,0

Đông Bắc đến Bắc

Bình Thuận đến Cà Mau

1,5 – 2,5

Đông Bắc

2,03,0

Đông Bắc

2,04,0

Đông Bắc

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,5 – 1,5

Tây

0,5 – 1,5

Tây

0,5 – 1,5

Tây

Vịnh
Thái Lan

0,5 – 1,5

Tây Bắc đến Tây

0,5 – 1,5

Nhiều hướng

0,5 – 1,5

Nhiều hướng

Bắc
Biển Đông

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Đông Bắc

Giữa
Biển Đông

3,0 – 5,0

Bắc

3,05,0

Bắc đến Tây Bắc

4,0 – 6,0

Bắc

Nam
Biển Đông

2,03,0

Nhiều hướng

2,03,0

Bắc đến Tây Bắc

2,04,0

Bắc đến Tây Bắc

Quần đảo
Hoàng Sa

4,0 – 6,0, vùng gần tâm bão 6,0 – 8,0m.

Đông Bắc đến Bắc

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Đông Bắc

Quần đảo
Trường Sa

2,03,0

Đông Bắc đến Bắc

2,03,0

Bắc đến Tây Bắc

2,03,0

Bắc đến Tây Bắc


                   II. Nhận định sóng biển từ ngày 20/10/2022 đến 26/10/2022

                                                                                                                 

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 4,0

Nam

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 4,0

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

3,0 – 5,0

Bình Định đến

Ninh Thuận

2,0 – 4,0

Bình Thuận đến

Cà Mau

2,0 – 4,0

Cà Mau đến

Kiên Giang

0,5 – 1,5

Vịnh

Thái Lan

0,5 – 1,5

Bắc

Biển Đông

4,0 – 6,0

Giữa

Biển Đông

3,0 – 5,0

Nam

Biển Đông

2,0 – 4,0

Quần đảo

Hoàng Sa

4,0 – 6,0

Quần đảo

Trường Sa

2,0 – 4,0


                                                                                                       

          Tin phát lúc: 09h30 ngày 17/10/2022