BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 8/2020 ĐẾN THÁNG 6/2021

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ HẬU TỪ THÁNG 8/2020 ĐẾN THÁNG 6/2021

Nhận định khí hậu khu vực Việt Nam
* Nhận định xu thế diễn biến khí hậu từ tháng 8-12/2020
- XTNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong nửa cuối năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN. Cụ thể: Có khả năng xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 05-06 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020.
Đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc; gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 8/2020 ở vùng biển phía Nam Biển Đông.
- Nhiệt độ
Trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình tháng 8, tháng 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C; tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ toàn quốc ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1/2021 nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0.5-1.00C. 
Các đợt nắng nóng còn xảy ra trong tháng 8/2020 ở khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và đầu tháng 8/2020 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng không gay gắt.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và xu hướng nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020-2021 thấp hơn so với năm 2019-2020.
- Lượng mưa
 + Khu vực Bắc Bộ:
Tổng lượng mưa (TLM) tại Bắc Bộ tháng 8 và tháng 11/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ (riêng khu Tây Bắc tháng 11/2020 TLM thấp hơn TBNN 20-30%).
Tháng 9, tháng 10/2020, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN (riêng khu Tây Bắc tháng 10/2020 TLM thấp hơn TBNN 20-30%).
Tháng 12/2020 và tháng 01/2021, TLM phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 15-30%.
+ Khu vực Trung Bộ:
TLM tại khu vực trong tháng 8, tháng 9/2020 ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Tháng 10/2020 TLM ở mức cao hơn TBNN từ 10-20% (riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định TLM cao hơn TBNN từ 20-40%).
Tháng 11/2020 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị TLM ở mức xấp xỉ TBNN, các nơi khác TLM cao hơn TBNN từ 15-25%.
Tháng 12/2020 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị TLM thấp hơn TBNN 10-20%; khu vực Thừa Thiên Huế-Bình Thuận TLM cao hơn TBNN 10-20%.
Tháng 01/2021 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ TLM phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-20%; riêng Nam Trung Bộ TLM cao hơn TBNN 20-40%.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
TLM tại khu vực trong tháng 8, tháng 9/2020 ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Tháng 10, tháng 11/2020 khu vực Tây Nguyên TLM cao hơn TBNN 20-40%; khu vực Nam Bộ TLM cao hơn từ 5-15%.
Tháng 11/2020 khu vực Tây Nguyên TLM cao hơn TBNN 20-45%; khu vực Nam Bộ TLM ở mức xấp xỉ TBNN.
Tháng 12/2020 TLM phổ biến cao hơn TBNN từ 10-20%.
Tháng 01/2021 TLM phổ biến cao hơn TBNN từ 20-40% (riêng miền Tây Nam Bộ TLM cao hơn TBNN từ 45-55%).
* Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 01 đến tháng 6/2021
- Nhiệt độ: Nhiệt độ khu vực Việt Nam và các vùng lân cận có xu hướng thấp hơn TBNN thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 3/2021, xấp xỉ TBNN trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6/2021.
- Lượng mưa: Lượng mưa khu vực Việt Nam và các vùng lân cận có xu hướng xấp xỉ trên TBNN trong suốt thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 6/2021.
- XTNĐ: Số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và lân cận biển Đông có xu hướng nhiều hơn TBNN. Nguy cơ cao vẫn có khả năng xuất hiện XTNĐ trên khu vực Biển Đông trong tháng 01/2021.

Tóm lại, xu thế chung trong nửa cuối năm 2020, XTNĐ trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng từ xấp xỉ đến ít hơn so với TBNN, khả năng hoạt động dồn dập trong các tháng cuối năm 2020 và tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía nam, không ngoại trừ khả năng tháng 01/2021 vẫn có thể xuất hiện XTNĐ trên khu vực Biển Đông. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn TBNN. Tổng lượng mưa 5 tháng cuối năm có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN, đặc biệt ở khu vực Miền Trung. Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiệt độ trung bình có xu hướng từ xấp xỉ đến thấp hơn TBNN; Lượng mưa có xu hướng cao hơn một chút so với TBNN đặc biệt ở các khu vực phía Nam, trong mùa khô ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (tháng 12/2020 và những tháng đầu năm 2021) có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Chi tiết tin