BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 11 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2021

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 11 NĂM 2020 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2021

1. Hiện tượng ENSO
Xu thế nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi và hiện tượng La Nina đã xuất hiện; dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, số lượng bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 04-06 cơn, trong đó có khoảng 02-04 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.
Tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động không khí lạnh trên khu vực phía Bắc và Giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa đông năm 2020-2021.
Đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực Miền Trung trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2020, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ.
Trong những tháng mùa khô tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.
3. Nhiệt độ
Tháng 11 tại khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 0,5-1,00C, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 12/2020 và tháng 3/2021 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 0,5-1,00C, khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 01-02 và tháng 4/2021 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021, mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021.
4. Lượng mưa
4.1. Khu vực Bắc Bộ
Tháng 11/2020 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc TLM phổ biến thấp hơn từ 10-30%, khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 12/2020-02/2021, TLM tháng phổ biến từ 10-30mm có nơi trên 40mm. Tháng 3-4/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
4.2. Khu vực Trung Bộ
Tháng 11/2020 từ Thanh Hóa đến Quảng Bình TLM xấp xỉ, từ Quảng Trị đến Bình Thuận TLM cao hơn từ 20-50% so với TBNN cùng thời kỳ.
Tháng 12/2020 TLM từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến thấp hơn từ 10-30%, từ Quảng Nam đến Bình Thuận phổ biến cao hơn từ 15-35% so với TBNN. Tháng 01-02/2021 phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng từ Phú Yên đến Bình Thuận TLM cao hơn từ 10-30%. Tháng 3/2021 TLM phổ biến xấp xỉ, riêng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận TLM 30-60mm cao hơn TBNN. Tháng 4/2021 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
4.3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Tháng 11/2020 Tây Nguyên TLM cao hơn 20-40% so với TBNN, Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 12/2020 khu vực TLM cao hơn TBNN 20-40%. Tháng 01-3/2021 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa nên TLM tại khu vực cao hơn TBNN, TLM phổ biến 20-50mm. Tháng 4/2021 TLM cao hơn từ 10-30%.
5. Thủy văn
5.1. Bắc Bộ
Nguồn nước từ tháng 11-12/2020 trên các lưu vực sông phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục thiếu hụt so với TBNN từ 20-50%. Từ tháng 01-4/2021, nguồn nước trên các lưu vực sông phổ biến ở mức xấp xỉ dưới TBNN, sông Thao và hạ lưu sông Lô thiếu hụt so với TBNN từ 20-30%, riêng hạ lưu sông Hồng lớn hơn 10-30%.
5.2. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên
Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 12/2020, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ vừa và lớn.
Đỉnh lũ năm 2020, tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ ở mức BĐ1-BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, tương đương đỉnh lũ TBNN. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Từ tháng 01-4/2021, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 10-40%, một số sông thấp hơn trên 40%.
5.3. Khu vực Nam Bộ
Tổng lượng dòng chảy trong các tháng đầu mùa khô năm 2020-2021 từ thượng nguồn sông MêCông về Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng cao hơn năm 2019 từ 10-15% và ở mức thấp hơn TBNN từ 15-30%.
Đỉnh lũ năm 2020 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thấp hơn BĐ1, xuất hiện vào thời kỳ từ 17-20/10. Mực nước tại các trạm thủy văn vùng hạ nguồn sông Cửu Long ảnh hưởng mạnh của thủy triều, đỉnh lũ năm tại các trạm ở mức BĐ2-BĐ3, một số trạm trên BĐ3, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long.
Trong các tháng đầu mùa khô 2020-2021, mực nước đầu nguồn sông Cửu
Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam
Bộ ở mức cao hơn TBNN, nhưng ít khả năng nghiêm trọng hơn mùa khô năm 2019-2020.
          Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần sớm có các biện pháp
chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, chủ động cập nhật các thông tin dự báo hàng ngày, dự báo tháng để đề phòng trường hợp diễn biến tình hình khítượng thủy văn trở nên phức tạp hơn.

6. Hải văn
Tại ven biển miền Trung cần lưu ý sóng lớn do ảnh hưởng của ATNĐ, bão gây sạt lở đê sông, đê biển.
Từ ngày 15/10/2020 đến tháng 3/2021, tại ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 04 đợt triều cường cao vào các ngày 15-19/10/2020, 14-18/11/2020, 13-17/12/2020 và 13-16/01/2021.
Đợt triều cường từ ngày 15-19/10/2020 là cao nhất năm 2020, ngày 18/10/2020 mực nước triều cao nhất ngày tại Vũng Tàu có thể đạt 4,3m. Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Chi tiết tin