www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 02/10/2023 đến 11/10/2023) Mon, 02 Oct 2023 08:22:00 GMT Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày tới (từ ngày 17/10 đến ngày 26/10/2022) Mon, 17 Oct 2022 08:21:17 GMT THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công là xe ô tô Wed, 12 Oct 2022 15:29:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA Tue, 11 Oct 2022 14:45:16 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG Sat, 08 Oct 2022 09:16:00 GMT Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 04/10/2022 đến 13/10/2022) Tue, 04 Oct 2022 08:58:28 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 GMT Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 10/07 đến 19/07/2022) Sun, 10 Jul 2022 09:13:55 GMT