www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới Mon, 02 Oct 2023 08:28:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Sat, 08 Oct 2022 00:00:00 GMT Dự báo trường nước dâng do gió lớn nhất 3 ngày tới Tue, 04 Oct 2022 14:51:46 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 GMT