www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Tue, 03 Oct 2023 03:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA Sun, 16 Oct 2022 15:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THỜI HẠN NĂM KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Sat, 15 Oct 2022 16:51:52 GMT TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH Ở KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Wed, 05 Oct 2022 03:30:00 GMT