www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH ĐỒNG NAI Mon, 02 Oct 2023 23:29:46 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH LÂM ĐỒNG Mon, 02 Oct 2023 21:34:43 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ BÌNH THUẬN Mon, 02 Oct 2023 19:52:11 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH PHÚ YÊN, KON TUM, GIA LAI VÀ ĐẮK LẮK Mon, 02 Oct 2023 14:41:28 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN, BÌNH THUẬN, BÌNH PHƯỚC VÀ ĐỒNG NAI Sun, 01 Oct 2023 16:48:29 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ Thu, 28 Sep 2023 21:05:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH HÒA BÌNH, SƠN LA, YÊN BÁI, PHÚ THỌ, TỪ THANH HÓA ĐẾN HÀ TĨNH Wed, 27 Sep 2023 20:37:57 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH PHÚ YÊN, KON TUM, GIA LAI VÀ LÂM ĐỒNG Wed, 27 Sep 2023 20:26:59 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH QUẢNG NINH, BẮC GIANG, KHÁNH HÒA VÀ BÌNH THUẬN Wed, 27 Sep 2023 16:56:52 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH HÒA BÌNH, SƠN LA, YÊN BÁI, PHÚ THỌ, TỪ THANH HÓA ĐẾN HÀ TĨNH Wed, 27 Sep 2023 14:40:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH SƠN LA, QUẢNG NINH VÀ BẮC GIANG Wed, 27 Sep 2023 11:35:23 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH HÒA BÌNH, TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG BÌNH Wed, 27 Sep 2023 08:30:32 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG TRỊ Wed, 27 Sep 2023 02:35:56 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ Tue, 26 Sep 2023 21:11:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH Tue, 26 Sep 2023 20:39:57 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH PHÚ THỌ Tue, 26 Sep 2023 16:33:55 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH HÒA BÌNH, TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NAM VÀ KON TUM Tue, 26 Sep 2023 08:30:26 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KON TUM Tue, 26 Sep 2023 03:18:38 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ NGHỆ AN ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KON TUM Mon, 25 Sep 2023 21:06:11 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH ĐỊNH, KON TUM VÀ GIA LAI Mon, 25 Sep 2023 14:42:11 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU CÁC TỈNH TỪ HÀ TĨNH ĐẾN BÌNH ĐỊNH, KON TUM VÀ GIA LAI Mon, 25 Sep 2023 08:43:07 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI Mon, 25 Sep 2023 06:34:01 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM TRUNG BỘ Mon, 25 Sep 2023 02:34:23 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU Tue, 19 Sep 2023 04:32:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH THANH HÓA VÀ NGHỆ AN Mon, 18 Sep 2023 19:45:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI CÁC TỈNH HÀ TĨNH, PHÚ YÊN VÀ GIA LAI Sat, 16 Sep 2023 19:35:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI CÁC TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỒNG NAI Thu, 14 Sep 2023 18:39:42 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI CÁC TỈNH QUẢNG NINH VÀ BẮC GIANG Thu, 14 Sep 2023 07:33:08 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TẠI CÁC TỈNH QUẢNG NINH, BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN Thu, 14 Sep 2023 02:45:10 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC VÙNG NÚI BẮC BỘ Wed, 13 Sep 2023 20:53:29 GMT