www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ TUYÊN QUANG Tue, 11 Jun 2024 18:38:39 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN TỈNH YÊN BÁI Tue, 11 Jun 2024 16:21:38 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN CÁC TỈNH LAI CHÂU, HÀ GIANG VÀ CAO BẰNG Tue, 11 Jun 2024 08:27:51 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU CÁC VỰC TỈNH LẠNG SƠN, THANH HÓA VÀ LÂM ĐỒNG Tue, 04 Jun 2024 16:30:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, LÂM ĐỒNG VÀ BÌNH PHƯỚC Fri, 31 May 2024 17:31:40 GMT