www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CẢ Sat, 30 Sep 2023 09:11:55 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG, SÔNG THAO VÀ CÁC SÔNG Ở THANH HÓA VÀ NGHỆ AN Fri, 29 Sep 2023 16:27:25 GMT TIN LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG; TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG THAO, CÁC SÔNG Ở THANH HÓA VÀ NGHỆ AN Fri, 29 Sep 2023 09:12:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, THANH HÓA VÀ NGHỆ AN Thu, 28 Sep 2023 15:30:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, THANH HÓA, NGHỆ AN Thu, 28 Sep 2023 09:10:00 GMT TIN CẢNH BÁO NGẬP ÚNG KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Thu, 28 Sep 2023 08:34:00 GMT TIN LŨ TRÊN SÔNG GIANH (QUẢNG BÌNH), TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THANH HÓA ĐẾN HÀ TĨNH Tue, 26 Sep 2023 21:10:00 GMT CẢNH BÁO NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Mon, 25 Sep 2023 15:18:45 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở CÁC TỈNH TỪ NGHỆ AN ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KON TUM Mon, 25 Sep 2023 09:26:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI Wed, 09 Aug 2023 09:12:14 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BẮC BỘ Tue, 18 Jul 2023 15:45:42 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ VÀ THANH HÓA Mon, 17 Jul 2023 15:26:51 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ VÀ THANH HÓA Mon, 17 Jul 2023 09:13:40 GMT TIN LŨ TRÊN KÔN (BÌNH ĐỊNH) - TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN KHÁNH HÒA Thu, 08 Dec 2022 09:37:05 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN KHÁNH HÒA Wed, 07 Dec 2022 15:27:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN KHÁNH HÒA Mon, 05 Dec 2022 08:58:00 GMT Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới Mon, 17 Oct 2022 08:29:25 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Fri, 07 Oct 2022 00:00:00 GMT TIN LŨ TRÊN SÔNG CẢ (NGHỆ AN) Tue, 04 Oct 2022 09:27:30 GMT