www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 21-30/6/2021 Sat, 28 Aug 2021 15:14:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 01-10/8/2021 Sat, 31 Jul 2021 15:32:00 GMT