www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ đêm 02/10 đến ngày 12/10) Mon, 02 Oct 2023 14:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA Sun, 16 Oct 2022 15:00:00 GMT CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tue, 04 Oct 2022 16:50:00 GMT