www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 02/10 đến ngày 11/10/2023) Mon, 02 Oct 2023 14:40:00 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 20/03 đến ngày 29/03/2023) Mon, 20 Mar 2023 10:18:24 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày từ ngày (17/10 đến ngày 26/10/2022) Mon, 17 Oct 2022 09:26:02 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Sat, 15 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Mon, 10 Oct 2022 12:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN NGẮN Sat, 08 Oct 2022 14:44:04 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022) Tue, 04 Oct 2022 14:51:05 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Thu, 29 Sep 2022 00:00:00 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/06 đến ngày 12/06/2021) Thu, 03 Jun 2021 15:52:45 GMT