Thời tiết Yên Bái

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 17.3°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 5 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 63
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 15°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
19°C
14°C
86%
 86°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 21/01/2022
21°C
16°C
 94°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 22/01/2022
24°C
18°C
 57°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 23/01/2022
26°C
16°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 24/01/2022
25°C
16°C
 41°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 25/01/2022
25°C
18°C
 53°%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ tư 26/01/2022
26°C
18°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
26°C
19°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 28/01/2022
21°C
19°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 29/01/2022
20°C
17°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua