Thời tiết Yên Bái

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 34.4°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 66
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
31°C
27°C
70%
 63°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/06/2022
29°C
24°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
30°C
23°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
32°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
32°C
24°C
 90°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
32°C
24°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
33°C
24°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
33°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 07/07/2022
31°C
24°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/07/2022
31°C
24°C
 94°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua