Thời tiết Vĩnh Phúc

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 15h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 24.6°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
26°C
23°C
87%
 57°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 25/05/2022
29°C
24°C
 98°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 26/05/2022
30°C
23°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
30°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/05/2022
31°C
24°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
25°C
 82°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/05/2022
32°C
25°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 31/05/2022
32°C
24°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 01/06/2022
33°C
25°C
 84°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 02/06/2022
34°C
26°C
 84°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua