Thời tiết Vĩnh Phúc

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 30/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 30/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 30/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 31/05/2024
33°C
29°C
 °%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 01/06/2024
33°C
28°C
 °%
1m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/06/2024
33°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/06/2024
33°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/06/2024
32°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 05/06/2024
31°C
27°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 06/06/2024
30°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/06/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/06/2024
31°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua