Thời tiết Vĩnh Long

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 10/12/2021
32°C
22°C
 98°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 11/12/2021
31°C
22°C
 100°%
1m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 12/12/2021
32°C
23°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/12/2021
28°C
24°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/12/2021
30°C
23°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 15/12/2021
32°C
24°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 16/12/2021
30°C
24°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 17/12/2021
32°C
25°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 18/12/2021
32°C
25°C
 88°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua