Thời tiết Vĩnh Long

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 09/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 10/06/2023
29°C
25°C
 59°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 11/06/2023
29°C
26°C
 51°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 12/06/2023
30°C
26°C
 37°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 13/06/2023
30°C
26°C
 35°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 14/06/2023
33°C
26°C
 25°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 15/06/2023
33°C
26°C
 29°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/06/2023
32°C
26°C
 53°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 17/06/2023
32°C
26°C
 61°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 18/06/2023
33°C
26°C
 61°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua