Thời tiết Vĩnh Long

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 23/05/2022
33°C
25°C
 69°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 24/05/2022
32°C
25°C
 73°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 25/05/2022
34°C
26°C
 65°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 26/05/2022
34°C
25°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
31°C
25°C
 80°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/05/2022
32°C
25°C
 49°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
24°C
 31°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 30/05/2022
31°C
24°C
 39°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 31/05/2022
31°C
24°C
 39°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua