Thời tiết Tuyên Quang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 9h 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 28.2°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 24/09/2021
29°C
24°C
 90°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 25/09/2021
29°C
25°C
 96°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 26/09/2021
30°C
25°C
 82°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 27/09/2021
30°C
25°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 28/09/2021
32°C
25°C
 84°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 29/09/2021
33°C
26°C
 76°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 30/09/2021
32°C
26°C
 76°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/10/2021
32°C
26°C
 90°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/10/2021
32°C
26°C
 90°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua