Thời tiết Tuyên Quang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 13°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 01/03/2024
15°C
12°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 02/03/2024
16°C
12°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
21°C
12°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ hai 04/03/2024
25°C
14°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/03/2024
28°C
17°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
25°C
19°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
22°C
17°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
24°C
18°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
24°C
18°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua