Thời tiết Trà Vinh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 48
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/01/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 20/01/2022
30°C
23°C
48%
 2°%
4m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 21/01/2022
31°C
23°C
 6°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 22/01/2022
31°C
23°C
 25°%
4m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 23/01/2022
30°C
22°C
 39°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 24/01/2022
31°C
23°C
 73°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 25/01/2022
31°C
23°C
 55°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 26/01/2022
31°C
24°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 27/01/2022
31°C
23°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 28/01/2022
30°C
23°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 29/01/2022
31°C
22°C
 33°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua