TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ VÀ TRUNG BỘ

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ VÀ TRUNG BỘ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua
Ngày 10/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến khoảng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: Quỳnh Lưu (Nghệ An) 37.2 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.3 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-60%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35 độ.

2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ ngày 11-12/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm
tương đối
thấp nhất (%)
Thời gian nóng (giờ)
 
Ngày 11-12/7
 
Thanh Hóa đến Phú Yên 35-38, có nơi trên 38 45-50 11-17
Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35-36, có nơi trên 36 55-60 12-16
 
3. Cảnh báo: nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/7; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14/7, từ ngày 15/7 nắng nóng dịu dần.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1
5. Dự báo tác động của nắng nóng:
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  
Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 20h00 ngày 10/7.
Tin phát lúc: 14h00


                                                             Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 10/7/2024

 

STT

Tỉnh/thành phố

Trạm đo

Nhiệt độ(oC)

1

Hà Nội

Ba Vì

31.6

2

Hải Dương

Chí Linh

35.4

3

Hưng Yên

Hưng Yên

35.4

4

Ninh Bình

Ninh Bình

35.8

5

Thanh Hóa

Sầm Sơn

35.5

Thanh Hóa

35.4

Như Xuân

36.2

Tĩnh Gia

36

6

Nghệ An

Qùy Hợp

35.6

Tây Hiếu

37

Con Cuông

36.2

Quỳnh Lưu

37.2

Đô Lương

37.2

Vinh

36.9

7

Hà Tĩnh

Hương Sơn

36

Kỳ Anh

36.3

8

Quảng Bình

Tuyên Hóa

36.2

Đồng Hới

36.5

Ba Đồn

36.5

9

T.T. Huế

Huế

36.2

Nam Đông

35.5

10

Đà Nẵng

Đà Nẵng

35.6

11

Quảng Nam

Tam Kỳ

37.3