TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG TRỊ

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG TRỊ

Chi tiết tin