Thời tiết Tiền Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
29°C
23°C
61%
 100°%
1m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
28°C
24°C
 98°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
28°C
24°C
 78°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/12/2021
28°C
24°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
28°C
25°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
28°C
26°C
 80°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 08/12/2021
29°C
25°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
29°C
25°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
29°C
26°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
30°C
26°C
 98°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua