Thời tiết Tiền Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
33°C
24°C
56%
 78°%
4m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
32°C
24°C
 84°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
32°C
26°C
 76°%
3m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
34°C
25°C
 65°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
34°C
25°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
33°C
26°C
 78°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
32°C
24°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
32°C
24°C
 49°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
32°C
24°C
 82°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
32°C
24°C
 82°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua