Thời tiết Thái Nguyên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 19/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 20/04/2024
32°C
25°C
56%
 26°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 21/04/2024
31°C
26°C
 23°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/04/2024
30°C
26°C
 68°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 23/04/2024
29°C
26°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
30°C
25°C
 68°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 25/04/2024
30°C
26°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
31°C
27°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
30°C
27°C
 22°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 28/04/2024
29°C
25°C
 19°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 29/04/2024
29°C
25°C
 21°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua