Thời tiết Thái Nguyên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 15h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 23.4°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào và dông
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
26°C
23°C
88%
 98°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 25/05/2022
29°C
24°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 26/05/2022
30°C
23°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/05/2022
30°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/05/2022
31°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 30/05/2022
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 31/05/2022
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 01/06/2022
33°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 02/06/2022
34°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua