Thời tiết Sơn La

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 26/09/2022
30°C
20°C
 49°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/09/2022
31°C
20°C
 14°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/09/2022
29°C
22°C
 53°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 29/09/2022
28°C
20°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 30/09/2022
29°C
20°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 01/10/2022
30°C
21°C
 57°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/10/2022
29°C
21°C
 71°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/10/2022
29°C
21°C
 86°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 04/10/2022
28°C
21°C
 86°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua