Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/05/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 24/05/2022
33°C
26°C
 92°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 25/05/2022
33°C
26°C
 86°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 26/05/2022
32°C
26°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/05/2022
33°C
26°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 28/05/2022
33°C
26°C
 43°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 29/05/2022
33°C
26°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 30/05/2022
33°C
27°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 31/05/2022
34°C
27°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 01/06/2022
34°C
27°C
 39°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua