Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
22°C
17°C
71%
 39°%
6m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
23°C
20°C
 2°%
6m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
24°C
19°C
 24°%
7m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
23°C
20°C
 29°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 06/12/2021
24°C
20°C
 6°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
24°C
19°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
23°C
19°C
 51°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/12/2021
22°C
20°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 10/12/2021
23°C
20°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 11/12/2021
22°C
19°C
 69°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua