Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
32°C
23°C
 20°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
29°C
23°C
 98°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
27°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 25/02/2024
28°C
22°C
 82°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
27°C
22°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
28°C
22°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
28°C
21°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
27°C
21°C
 76°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 01/03/2024
27°C
21°C
 76°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua