Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 25/09/2023
33°C
25°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 26/09/2023
33°C
26°C
 94°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 27/09/2023
33°C
26°C
 94°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/09/2023
32°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 29/09/2023
32°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 30/09/2023
31°C
25°C
 86°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 01/10/2023
30°C
24°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 02/10/2023
31°C
26°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 03/10/2023
31°C
26°C
 90°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua