Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/09/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 26/09/2022
33°C
25°C
 37°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/09/2022
31°C
25°C
 39°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/09/2022
29°C
24°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 29/09/2022
31°C
25°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 30/09/2022
32°C
25°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 01/10/2022
33°C
25°C
 86°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 02/10/2022
32°C
25°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 03/10/2022
32°C
25°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
32°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua