Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 54
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
23°C
12°C
49%
 0°%
2m/s
Ít mây, ngày trời nắng
Thứ sáu 03/12/2021
23°C
13°C
 0°%
3m/s
Ít mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
23°C
14°C
 0°%
4m/s
Ít mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
24°C
14°C
 0°%
Ít mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
24°C
14°C
 0°%
Ít mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
24°C
14°C
 0°%
Ít mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
23°C
15°C
 0°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
22°C
16°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
22°C
16°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
24°C
16°C
 12°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua