Thời tiết Quảng Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
22°C
17°C
82%
 14°%
6m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
23°C
17°C
 0°%
7m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
23°C
19°C
 14°%
7m/s
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
22°C
18°C
 20°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 06/12/2021
22°C
18°C
 2°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
23°C
18°C
 2°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
22°C
19°C
 39°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/12/2021
21°C
19°C
 67°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 10/12/2021
21°C
19°C
 61°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 11/12/2021
21°C
18°C
 61°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua