Thời tiết Ninh Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 29.7°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 24/09/2021
31°C
25°C
 92°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 25/09/2021
30°C
25°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 26/09/2021
30°C
25°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 27/09/2021
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 28/09/2021
33°C
25°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 29/09/2021
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 30/09/2021
32°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 01/10/2021
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/10/2021
32°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua