Thời tiết Ninh Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/12/2021
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 02/12/2021
29°C
21°C
72%
 8°%
4m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 03/12/2021
30°C
24°C
 20°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 04/12/2021
30°C
23°C
 8°%
2m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/12/2021
31°C
24°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/12/2021
31°C
23°C
 27°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/12/2021
31°C
23°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/12/2021
31°C
23°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/12/2021
30°C
24°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/12/2021
29°C
23°C
 63°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/12/2021
29°C
23°C
 63°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua