Thời tiết Lạng Sơn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
31°C
25°C
67%
 100°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/06/2022
29°C
24°C
 100°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
30°C
24°C
 100°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
31°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
29°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
28°C
22°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
31°C
23°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
32°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
30°C
23°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
30°C
22°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua