Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 38
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 7 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 30
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 44
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 22/02/2024
28°C
13°C
29%
 0°%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ sáu 23/02/2024
28°C
15°C
 0°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 24/02/2024
26°C
14°C
 0°%
3m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
26°C
12°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
27°C
13°C
 2°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
27°C
13°C
 0°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
27°C
13°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
29°C
15°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
27°C
13°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
26°C
12°C
 8°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua