Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 74
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2021
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 24/09/2021
28°C
19°C
 75°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 25/09/2021
28°C
19°C
 75°%
2m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 26/09/2021
29°C
20°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 27/09/2021
28°C
19°C
 78°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 28/09/2021
29°C
19°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 29/09/2021
29°C
20°C
 86°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 30/09/2021
29°C
20°C
 92°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 01/10/2021
28°C
20°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 02/10/2021
27°C
20°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua