Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 28/06/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 29/06/2022
26°C
22°C
67%
 98°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/06/2022
24°C
20°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 01/07/2022
23°C
20°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 02/07/2022
26°C
20°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
26°C
20°C
 94°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
24°C
19°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
25°C
19°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/07/2022
25°C
19°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
25°C
19°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
24°C
18°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua