Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 02/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 03/10/2022
27°C
20°C
68%
 73°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 04/10/2022
28°C
20°C
 71°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 05/10/2022
28°C
19°C
 45°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 06/10/2022
28°C
17°C
 45°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 07/10/2022
27°C
19°C
 61°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 08/10/2022
28°C
20°C
 76°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 09/10/2022
26°C
20°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 10/10/2022
25°C
19°C
 76°%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 11/10/2022
25°C
20°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 12/10/2022
25°C
20°C
 59°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua